Cityforeningen booster livet i Kerteminde

IMG_8890

Årets generalforsamling anno 2019 i Kerteminde Cityforening var med spisning hos foreningsmedlem Tornøes Hotel og efterfølgende oplæg om Kertemindes havneplan ved kommunaldirektør Tim Jeppesen. Cityforeningen bakker op om planen og de mange nye borgere, som snart skal ud og handle i foreningens butikker.

Cityforeningen har haft et travlt og begivenhedsrigt år, og foreningens beretning ved formand Jonas Nielsen, Den Gamle Købmandsgård, kom vidt omkring. En af Cityforeningens kæpheste er at skabe det liv, en driftig by og dens borgere har behov for, og som Kerteminde Kommune i øjeblikket vælger ikke at prioritere af økonomiske årsager. Cityforeningen støttede i 2018 arrangementer som det årlige Kræmmermarked, Kirsebærfestivalen, DM i Beach Volley, Musik på Marinaen, Dragefestival ved Fjord&Bælt samt Black Friday, ligesom den betaler byens julebelysning og Julemandens ankomst. De fleste arrangementer fra 2018 bliver gengangere i 2019.

I samarbejde med kommunen har man fået lavet et nyt skilte/udeserveringsregulativ, og hos Cityforeningen er man meget glade for, at kommunen stiller sig lyttende overfor foreningens ønsker, og det pointeres, at samarbejdet kommunen, byrådet og Cityforeningen imellem er godt.

Økonomien i Kerteminde Cityforening er velfunderet, og i 2019 er der sat penge af til en fornyelse af Cityforeningens flag, der sættes op ved konfirmationer, ved turistsæsonens åbning og ved andre festlige lejligheder. Der er sat 100.000 kr. af til nye, flotte flag, der fremover kommer til at pryde centrum af Kerteminde til alles glæde.

Alt i alt var der ingen grund til andet end at foreningens medlemmer kunne klappe hinanden på skuldrene over det gode arbejde, der er blevet udført året igennem til de fremmødtes store tilfredshed. Cityforeningen huser i dag 42 medlemsbutikker, der bakker op om og giver liv til en handelsby med ingen tomme butikslokaler, og med plads til flere, der ønsker at bidrage til den gode udvikling byen i øjeblikket er inde i.

– Vi kan være stolte af det arbejde, vi lægger for dagen her i Kerteminde by, og som er til gavn for alle, udtaler bestyrelsesmedlem Jan Sandgaard, brugsuddeler hos SuperBrugsen, godt bakket op af Jonas Nielsen, som tager et år mere som formand for Kerteminde Cityforening.