Nedlæggelse af p-pladser presser Kertemindes erhvervsliv

2

Nedlæggelse af p-pladser presser Kertemindes erhvervsliv
De nye boligprojekter i Kerteminde bymidte burde være en kærkommen gevinst for erhvervslivet. Dog vækker det stor bekymring for de erhvervsdrivende, da der nedlægges et større antal offentlige parkeringspladser for at kunne gøre plads til nybyggeriet. I følge en ny rapport udarbejdet af Institut for Center-Planlægning d. 05. november 2021 vil det lægge et større pres på de allerede begrænsede parkeringsmuligheder i bymidten. Det forventes at ramme handelslivet hårdt.

CENTRUM MISTER OP MOD HUNDREDE P-PLADSER
Opførelsen af 35 boliger ved Strandkilen Nord samt 31 potentielle boliger ved Strandkilen Syd bliver ikke modtaget med entusiasme fra byens erhvervsdrivende. Tværtimod. Selvom tilflyttere og potentielle kunder er et plus, så sker det på bekostning af en knap ressource i bymidten – de offentlige parkeringspladser. Man nedlægger nemlig 96 offentlige parkeringspladser i forbindelse med boligprojektet i Strandkilen Nord, mens det potentielle byggeri i Strandkilen Syd betyder reducering af yderligere 21 parkeringspladser. Det er en udvikling, som vækker bekymring hos både handlende samt butikker og servicevirksomheder i byen.

”I rapporten fra Institut for Center-Planlægning står det sort på hvidt, at et mindre antal
parkeringsmuligheder vil have en negativ effekt på de erhvervsdrivende, som er med til at gøre Kerteminde til en attraktiv by at bosætte sig i og omkring. Det er til stor bekymring for Cityforeningen. Rapporten viser også, at mange handlende kommer fra oplandet, hvorfor et mindre antal parkeringspladser yderligere påvirker byens erhverv negativt”, udtaler Jonas Nielsen, Formand for Kerteminde Cityforening.

NYE P-PLADSER 10 MINUTTER FRA BYMIDTEN

Ved de planlagte boligprojekter indregnes én parkeringsplads pr. husstand til de nye boliger. Udfordringen er dog todelt. For det første, er der ikke taget højde for, at 24% af de bosatte i Kerteminde kommune har mere en én bil, hvilket vil øge presset i bymidten yderligere. Dertil vil kun en andel af parkeringspladserne blive anlagt ved boligprojekterne, mens en større del vil blive etableret i et nyt anlæg ved Johannes Larsen Museet. Heller ikke det ses af Cityforeningen som en gevinst for byen.

”Johannes Larsen Museet er 650 meter fra bymidten – 8 minutters gang. Museet er 900 meter fra Paludan Müllers Plads, hvor mange af byens spisesteder er placeret – 10 minutters gang. Vi bakker altså fuldt ud op om rapportens konklusion. Det er på ingen måde en løsning, som gør det nemmere for byens handlende, da man gør tilgangen til butikkerne betydeligt sværere”, udtaler Jonas Nielsen.

DE HANDLENDE UDTRYKKER KLAR UTILFREDSHED
Rapporten viser tydeligt, hvad de handlende mener om de nuværende parkeringsfaciliteter. Ved konkurrencen om ”Danmarks Bedste Handelsby 2020” fik Kerteminde en parkerings score på 6,15, hvilket var markant under gennemsnittet på 7,61 for lignende danske byer. I højsæsonen stod det værre til med en måling på 2,96. Et udtryk for utilfredsheden med de eksisterende forhold, hvorfor målingen må forventes yderligere under gennemsnit næste gang. Dertil fortæller rapporten, at 31% af de adspurgte kunder foretrækker at parkere i bymidten, hvilket der nu bliver mindre mulighed for. I værste tilfælde, kan det få folk til at søge væk fra byen. En udvikling man ikke lige vender ved at tilføje nye p-pladser i fremtiden.

EN KÆP I HJULET PÅ SPIRENDE HANDELSBY
Kerteminde er en blomstrende handelsby, som tiltrækker kunder fra byen, oplandet og Odense. Særligt i højsæsonen gør det sig gældende grundet et stort antal turister. Til trods for de nuværende udfordringer med parkeringspladser har Kerteminde et attraktivt byliv, som fortsat kræver gunstige forhold for at kunne vokse. Hvis man fjerner et trecifret antal parkeringspladser i bymidten, vil man bringe denne udvikling i fare, da det vil have en direkte negativ effekt på erhvervslivets forretningsmuligheder.