Om Kerteminde Cityforening

Kerteminde Cityforening ønsker at markedsføre Kerteminde ved at støtte op om fællesskabet, planlægge og gennemføre forskellige aktiviteter samt varetage medlemmernes interesser i forhold til synlighed, handel og relation til deres egen cityforening.

Cityforeningen har i dag over 30 medlemsbutikker, og der er altid plads til flere, som gerne vil fællesskabet. Jo flere medlemmer, jo større mulighed for at styrke købstaden. På den måde bliver Kerteminde et unikt sted, som er værd at besøge både for at handle, spise, sejle eller for at gå en tur på de smukke gamle brosten og nyde Kertemindes unikke arkitektur og historie.

Velkommen til Kerteminde